Haluat siis perustaa yrityksen? Se ei ole niin hankalaa, miltä se saattaa vaikuttaa. On ymmärrettävää, että kaikki se byrokratian ja suunnittelun määrä saattaa hirvittää. Tässä käymme kuitenkin läpi pääkohdan, miten kannattava yritys perustetaan. Tarkemmin yrityksen perustaminen kuvaillaan muissa palveluissa, tämä on vain nopea katsaus aiheeseen.

Liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma

Ennen kuin pääset edes siihen paperinpyörittelyvaiheeseen, on sinulla oltava toteuttamiskelpoinen idea. Paras työkalu jonka yrityksen perustaminen tarvitsee onkin liiketoimintasuunnitelman teko. Mieti siis tarkkaan mm. mitä vahvuuksia yritykselläsi on kilpailijoihin verrattuna ja voiko kyseisellä toiminnalla tuottaa voittoa. Liiketoimintasuunnitelma on erittäin tärkeä myös rahoituksen löytämisen kannalta, joten tee se huolella. Mietin myös tulevalle yrityksellesi nimi. Jos kyseessä on toiminimiyritys eli yksityinen elinkeinonharjoittaja, ei toiminimeä tarvitse rekisteröidä. Selvitä, tarvitsetko lisenssejä tai lupia yritystoimintasi harjoittamiseen. Tällaisia lupia tarvitsevat esimerkiksi baarit ja ravintolat sekä alat, joissa ollaan lääkkeiden kanssa tekemisissä.

Budjetointi

Budjetointia varten sinun on tiedettävä mm. kulut, joita toimialallasi on. On sanomattakin selvää, että esimerkiksi ravintolan ja yhden ihmisen ohjelmointifirman kulurakenteet eroavat toisistaan. Tärkeä osa budjetointia on myös oman tuotteen ja työn hinnoittelu. Useat yrittäjät tekevät alkuajan kokonaan ilman palkkaa, mutta se toki syö yrittämisen motivaatiota. Budjettiin on siis merkittävä, paljonko tuotetta tai palvelua on myytävä, jotta kulut katetaan. Jos kyseessä on uusi tuote, määritä tuotteen valmistukseen ja suunnitteluun liittyvät kustannukset. Onko menot suuremmat kuin tulot? Mieti, miten paikkaat rahoitusvajeen. Kaivatko itse kuvetta vai etsitkö lisää ulkopuolisia rahoittajia?

Yrityksen rekisteröinti

Kun kaikki pohjatyö on tehty, päästäänkin varsinaiseen rekisteröintiin. Tämä on se vaihe, jossa yrityksen olemassaolo varsinaisesti alkaa. Yritys perustetaan Verohallinnon ja PRH:n yhteisessä YTJ-palvelussa. Yritysmuodosta riippuen se saattaa olla mahdollista tehdä verkossa. Muissa kuin toiminimiyrityksissä tarvitaan yrityksen säännöt ja selvitykset osakkaiden välisistä suhteista. Osakeyhtiön vähimmäispääoma on 2 500 euroa, joten sen siirtämisestä firman tilille on myös oltava todisteita. Rekisteröinnin yhteydessä rekisteröidään yritykselle toiminimi, jonka tulisi siis olla mahdollisimman uniikki ja tarttuva. Kannattaa muistaa, että haluamasi nimi ei välttämättä mene läpi, joten asioiden nopeuttamiseksi on järkevää merkitä pari varanimeä mukaan. Riippuen yritystoiminnan laadusta, tulee yrityksen rekisteröityä joihinkin Verohallinnon rekistereihin, kuten ALV-velvollisten rekisteriin, työnantajarekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin.

Vakuutukset ja muut palvelut

Kun yrityksesi on sitten virallisesti perustettu, tulee sinun ottaa selvää kirjanpidosta ja vakuutuksista. Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia ja kaikki yhtään enemmän liiketoimintaa harjoittavat tarvitsevat myös vakuutuksia. Tällaisia vakuutuksia voivat tietenkin olla esimerkiksi vahinko- ja vastuuvakuutukset, mutta tärkeää on myös muistaa yrittäjän oma eläkemaksu eli YEL. Lähes kaikkeen yritystoimintaan liittyy laskujen lähettäminen. Sinun onkin mietittävä, haluatko tehdä sen itse vai ulkoistaa jollekin toiselle. Sama koskee myös kirjanpitoa. Hyvä kirjanpitäjä on kullan arvoinen, mutta pienimuotoista toimintaa harjoittava yksityinen elinkeinonharjoittaja kykenee yleensä hoitamaan kirjanpitonsa itse.

Mistä asiakkaita?

Harva yritys menestyy ilman yhtään asiakasta, eli pelkkä yrityksen perustaminen ei vain riitä. Asiakassuhteissa tärkeintä on joko laatu tai volyymi. Kummassakin tapauksessa sinun on pystyttävä kiinnittämään oikeiden ihmisten huomio. Markkinointi on tietenkin tässä tärkeää – varsinkin uuden yrityksen kohdalla, koska kukaan ei tiedä olemassaolostasi. On kuitenkin muistettava, että nykymaailmassa pelkkä tv-mainos ei enää riitä, vaan yrityksen on tärkeää olla näkyvillä useassa eri kanavassa ja siellä, missä kohderyhmä on. Kun sitten asiakkaat ovat yrityksesi löytäneet, tarjoa heille sellaista, että he pysyvät mukanasi ikuisesti. Kun asiakaspalvelu, tuote ja hyvä asiakassuhde risteävät, syntyy asiakasluottamusta, joka vie yrityksesi pitkälle.