Tekes rahoitus

Minkä tyyppisiä rahoitusvaihtoehtoja yritykset voivat hakea Tekesiltä

Innovaatiorahoituskeskus Tekes on työ- ja elinkeinoministeriöön kuuluva valtion virasto, joka tukee yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen sekä tutkimuslaitosten tutkimus- ja kehitysprojektien rahoitusta. Tekesin tavoitteeksi on määritelty teollisuuden ja palvelujen kehittymisen edistäminen teknologian ja innovaatioiden keinoin.

Tekesin strategian mukaan rahoitus kohdistetaan niin, että kaksi kolmannesta suunnataan yrityksien tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteihin. Tekes tarjoaa yritysasiakkailleen avustuksia ja riskilainoja mm. tutkimus- ja kehitysprojekteihin, innovatiivisiin kokeiluihin sekä työorganisaation ja arvoverkkojen kehittämiseen. Tekes valitsee rahoitettavaksi projektit, jotka tuottavat pitkällä aikavälillä suurimman hyödyn kansantaloudelle ja yhteiskunnalle suhteessa julkisiin panostuksiin.

Rahoituksen lisäksi Tekes toimii osana Team Finland -verkostoa, joka koostuu kansainvälistymispalveluita tarjoavista julkisista toimijoista. Verkoston tavoitteena on auttaa yrityksiä, jotka haluavat tähdätä kansainvälisille markkinoille.

 

Start up -yrityksien rahoitusvaihtoehdot

Tekesin tarjoamat rahoitusvaihtoehdotAlle 5-vuotiaille startup-yrityksille on suunnattu niille sopivia palveluja. Tempo-rahoituspalvelu on tarkoitettu vientimarkkinoille tähtääville yrityksille, joille tarjotaan mahdollisuus testata liiketoimintakonseptin toimivuutta sekä hankkia palautetta ja selvittää kysyntää kansainvälisillä markkinoilla. Rahoituksen määrä on maksimissaan 50 000 euroa, joka kattaa enintään 75% projektin kokonaiskustannuksista. Avustusta ei tarvitse maksaa takaisin.

Tuotteen kehittämiseen Tekes tarjoaa tutkimus- ja kehitysrahaa, joka on kokonaan takaisinmaksettavaa lainarahaa. Lainarahoitus on edullista eikä vakuuksia normaalisti tarvita. Hankkeen epäonnistuessa laina voidaan muuttaa osittain avustukseksi.

Kaikkein lupaavimmille nuorille yrityksille Tekes tarjoaa Nuoret innovatiiviset yritykset (NIY) -rahoitusta. Tavoitteena on auttaa startup-yritystä nopeaan kasvuun ja suuntamaan kansainvälisille markkinoille. Rahoitus on osittain avustusta ja osittain lainaa.

 

Kiito-rahoituspalvelu yrityksen kehittämisen tukena

Pk-yrityksille suunnatut rahoitusvaihtoehdot on tarkoitettu kansainvälisille markkinoille tähtääville yrityksille. Kiito-rahoituspalvelun avulla yritys voi lähteä kehittämään kasvustrategiaansa sekä tavoittelemaan kasvua kansainvälisillä markkinoilla. Yritys ja Tekes asettavat yhdessä yritykselle tavoitteita, joiden toteutumista arvioidaan seuraavan vaiheen rahoitusta mietittäessä. Kiito-rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

Midcap-yrityksen voivat käyttää Kiito-rahoitusta pk-yritysten tavoin. Suurten yritysten Kiito-rahoitus on tarkoitettu organisaation uudistamiseen ja johtamisen kehittämiseen. Rahoitusta myönnetään suuryrityksille 50% kokonaiskustannuksista, kuitenkin korkeintaan 50 000 euroa.

Muut rahoitusvaihtoehdot kaikille yrityksille

Kiitoraha rahoitus Tekesiltä kasvaville yrityksilleInto-rahoituksen avulla yritys voi ostaa asiantuntijapalveluita vahvistamaan innovaatiotoimintaansa. Sitä voi myös käyttää patenttien tai lisenssien hankkimiseen tai muuhun innovaatio-osaamisen kasvattamiseen. Into-rahoitus on myös avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

Pk-yrityksille tarjotaan lisäksi tutkimus- ja kehitysrahoitusta, joka on matalakorkoista lainaa. Suuryritysten tutkimus- ja kehitysrahoitus on tarkoitettu projekteihin, joilla on vaikutuksia myös yrityksen verkostoon kuuluvien pk-yritysten viennin kehitykseen. Tekes myöntää lainaa tuotteen tai palvelun kehitystyöhön ja pilotointiin sekä avustuksia tutkimukseen ja uuden tiedon luontiin.

Kolmasosa Tekesin rahoitusbudjetista on varattu tutkimusorganisaatioille ja julkisille palveluille. Tutkimusorganisaatioiden tukemisessa Tekes painottaa liiketoimintamahdollisuuksia syntymistä suomalaisiin yrityksiin. Tutkimuksissa, joissa valmistellaan uutta ideaa kaupalliseksi liiketoiminnaksi, yritysten ei tarvitse osallistua itse rahoitukseen.

Julkisien palvelujen piiriin kuuluvat esimerkiksi, kunnat, kaupungit ja sairaanhoitopiirit. Niille myönnetään Kiito-rahoitusta johtamisen uudistamiseen samoilla ehdoilla kuin suurille yrityksille. Innovatiiviset julkiset hankinnat -rahoitus on tukea julkiselle sektorille innovatiivisten hankintojen tekemiseen. Rahoituksella katetaan enintään 50% kokonaiskustannuksista ja hankinnan tulee olla joko uuden tuotteen tai palvelun ostamista, esikaupallista hankintaa tai katalyyttihankintaa.

Miten rahoitusta haetaan

Ennen rahoituksen hakemista hakijaa kehotetaan olemaan yhteydessä Tekesin tunnustelupalveluun tai Tekesin yhteyshenkilöön, joka opastaa oikeanlaisen rahoituspalvelun valinnassa. Rahoitushakemus tehdään Tekesin omassa asiointipalvelussa. Hakemuksessa selvitetään yrityksen liiketoiminnan nykyinen tila, henkilöstö ja resurssit, yrityksen kasvuvisio sekä projektin tavoitteet, projektisuunnitelma ja kustannusarvio. Mukaan tulee liittää vapaamuotoinen projektisuunnitelma ja kassavirtaennuste. Joissain tiettyjen rahoitusten hakemuksissa tulee mukaan liittää lisäksi muita liitteitä.

Tekesin asiantuntijoista koostuva hankeryhmä käsittelee hakemukset luottamuksellisesti ja tekee päätöksen kokonaisuuden perusteella. Yritykselle määritetään yhteyshenkilö, joka on hakemuksen käsittelyn alkaessa yhteydessä suoraan yritykseen.