Myyntisaatavat ja rahoitus

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei välttämättä ole aina mahdollisuuksia tai tarvetta lainarahoitukselle. Kassavirran hallinnointiin on tarjolla joustavampia rahoitusratkaisuja, jotka tähtäävät maksuvalmiuden parantamiseen. Näistä hyvinä esimerkkeinä ovat factoring ja laskujen myynti. Molemmissa on kyse yrityksen myyntisaamisten myymisestä rahoitusyhtiölle, jolloin yrittäjän ei tarvitse odottaa myyntisaamisten eräpäivään saadakseen rahoitusta.

Laskujen myynnistä varat heti käyttöön

Factoringin ja laskujen myynnin suurin ero on siinä, kuka kantaa luottoriskin rahoitussopimuksen jälkeen. Kun yritys myy laskunsa rahoitusyhtiölle, siirtyy luottoriski ostajalle. Yritys saa jopa päivässä rahat tilille, eikä sen siten tarvitse murehtia laskuttamisesta tai mahdollisista luottotappioista. Laskujen myynnin hinta määräytyy laskutettavan luottoluokituksen mukaan. Laskujen myynti on hyvä vaihtoehto yritykselle, koska siten yrityksen oma maksuvalmius paranee ja sitoutuneet varat saadaan nopeasti omaan käyttöön.

Factoring laskutuksen ulkoistamisen keinona

Factoring toimii myös laskusaamisia vastaan. Rahoitusyhtiö silloin kuitenkin maksaa esimerkiksi 80% saman tien ja loput, kun laskutettava on suorittanut maksun. Tällä tavalla rahoitusyhtiö pyrkii pienentämään omaa riskiään. Useimmiten rahoitusyhtiö ottaa vastuulleen perinnän ja maksun seurannan. Factoring-sopimus tehdään tavallisesti jatkuvana palveluna, jolloin yritys toimittaa kaikki myyntisaamisensa rahoitusyhtiölle ja saa niitä vastaan luottoa. Tämä nopeuttaa yrityksen kassan kiertonopeutta, kun yrityksen ei tarvitse odottaa laskun eräpäivään asti maksun saamista. Factoring myös vapauttaa yrityksen resursseja tärkeämpiin tehtäviin, kun rahoitusyhtiö hoitaa kaikkien laskusaatavien käsittelystä ja perinnästä. Käytännössä factoring toimii siis yrityksen laskutustoimintojen ulkoistamisena rahoitusyhtiölle.

Factoring vai laskujen myynti?

Laskujen myynti on yleensä yritykselle kalliimpaa kuin factoring, koska pankki ottaa myyntisaamisten luottoriskin kannettavakseen. Toisaalta, kun lasku on kerran myyty, siitä ei yrityksen tarvitse enää huolehtia. Laskujen myynti on myös yrityksen näkökulmasta joustavaa eikä vaadi pitkäkestoista yhteistyötä rahoitusyhtiön kanssa. Riippuu aivan yrityksen toimintasuunnitelmasta, minkälainen rahoitus sille parhaiten sopii. Laskujen myynnillä on mahdollista saada nopeasti rahoitusta lyhytaikaiseen käyttöön tai yksittäiseen investointiin. Factoring taas on jatkuva prosessi, jossa yritys saa luottoa laskujaan vastaan. Laskujen myynnin ja factoringin seurauksena yrityksellä on mahdollisuus edistää omaa vetovoimaansa markkinoilla tarjoamalla pidempiä maksuaikoja sekä parantamalla yrityksen maksuvalmiutta.