Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei välttämättä ole aina mahdollisuuksia tai tarvetta lainarahoitukselle. Kassavirran hallinnointiin on tarjolla joustavampia rahoitusratkaisuja, jotka tähtäävät maksuvalmiuden parantamiseen. Näistä hyvinä esimerkkeinä ovat factoring ja laskujen myynti. Molemmissa on kyse yrityksen myyntisaamisten myymisestä rahoitusyhtiölle, jolloin yrittäjän ei tarvitse odottaa myyntisaamisten eräpäivään saadakseen rahoitusta. Laskujen myynnistä varat heti käyttöön Factoringin ja laskujen myynnin…

Minkä tyyppisiä rahoitusvaihtoehtoja yritykset voivat hakea Tekesiltä Innovaatiorahoituskeskus Tekes on työ- ja elinkeinoministeriöön kuuluva valtion virasto, joka tukee yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen sekä tutkimuslaitosten tutkimus- ja kehitysprojektien rahoitusta. Tekesin tavoitteeksi on määritelty teollisuuden ja palvelujen kehittymisen edistäminen teknologian ja innovaatioiden keinoin. Tekesin strategian mukaan rahoitus kohdistetaan niin, että kaksi kolmannesta suunnataan yrityksien tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteihin.…